Načítání obsahu...
Povrchové úpravy
Massag a. s. Massag a. s.

Produkty

Povrchové úpravy

Povrchovými úpravami se v Massagu zabýváme téměř 50 let.

Historie povrchových úprav v MASSAG a.s. sahají do 70-tých let minulého století . Později v 90-tých letech došlo k plné automatizaci povrchových úprav v domovském závodě, včetně části neutralizace odpadních vod. Dle požadavků zákazníka na vzhled a korozní odolnost přizpůsobíme tloušťku povlaku, a u galv.zinkování druh použité pasivace-chromátu, včetně příp.konečné úpravy utěsnění povrchu lakem. Více informací například ve službě - galvanické pokovování nebo galvanické zinkování.

Nová technologie nám umožňuje udržovat většinu elektrogalvanických postupů povrchových úprav (jako bubnové, tak závěsné části) , včetně možnosti volby implementace nových prvků v postupech povrchových úprav.

Massag je certifikován společností SGS certifikace dle následujících kvalitativních a ekologických norem.

Dále jsme držiteli certifikátů a norem:

ISO 9001:2008ISO 14001:2004.

Kvalita vyrobených a povrchově upravených dílců, je hodnocena dle požadavku zákazníka (specifikace, normy – ČSN ISO 9227).

Veškeré technologické procesy povrchových úprav jsou prováděny v souladu normou: ČSN EN ISO 2081 (nahradila ČSN EN 12329).

dále pak norem:

 • DIN 50961
 • ČSN EN 1403
 • ČSN EN ISO 4042
 • ČSN EN ISO 3613
 • ČSN EN 12476
 • VW TL 217
 • GM GME 00252
 • MB DBL 8451
 • TSH 6524G

V současné době používáme dvě plně automatizované pokovovací linky, především pro zinkování, a jednu poloautomatickou linku pro bubnové niklování:

Jednořadý pokovovací automat

Výrobce Lecom Ledeč a.s. – ČR (linka Lecom), zař.

Uvedeno do provozu 2006 – kyselé zinkování,- je určen pro závěsové galv.zinkování rozměrově větších dílců (komponentů klecí, nákup.vozíků apod.).

 • max.rozměry navěšeného sortimentu: 3500x1700x700 mm
 • max kapacita je 55 000 m2/měsíc *

Čtyřřadý pokovovací automat

Výrobce Atotech – SRN (linka Atotech), zař.uvedeno do provozu 1990.

 • řada 1 – kyanidové bubnové a závěsové mědění + možnost trimetalování
 • řada 2 – závěsové kyselé zinkování + kyselé bubnové cínování
 • řada 3 – předúpravy galvanického kovení
 • řada 4 – bubnové kyselé zinkování
 • max.vnější rozměry navěšeného sortimentu: 2400x1050x250mm
 • max kapacita 10 000 m2/měsíc (závěsové) *
 • max kapacita 150 000 kg/měsíc (hromadné) *

Poloautomatická niklovací linka – bubnová

Výrobce VEB GalvanoTechnik Leipzig (GTL) – býv. NDR, nyní GmbH – SRN (niklovací linka) kyselé niklování jednovrstvé nebo s předměděním (linka Atotech) – dosažení vysokého lesku.

 • max kapacita 30 000 kg/měsíc *

* kapacity jsou uvažovány jako maximálně možné, při co možná největším využití pokovovacích ploch v linkách, vzhledem k velikosti a tvaru pokovovaných dílců.

Další provozy povrchových úprav:

 • OMILÁRNA – vibrační bubnové omílání
 • ODMAŠTOVACÍ ZAŘÍZENÍ – UZ odmašťování drobných a menších neželezných dílců (Al, Ms) silně zamaštěných, současný provoz: 1 směna/den
 • NEUTRALIZAČNÍ STANICE – nachází se přímo pod automatickou linkou Atotech

V areálu je rovněž PODNIKOVÁ LABORATOŘ, která je vybavená mimo jiné kondenzační komorou. Nabízíme rovněž volné kapacity této laboratoře

Obchodník
Jiří Vajda
tel.: +420 724 255 119
e-mail: jiri.vajda@massag.com