Načítání obsahu...
Blog
Massag a. s.Massag a. s.

Blog

Chytré triky, které využijete v interní logistice

Chytré triky, které využijete v interní logistice

Každý výrobní podnik potřebuje ke svému správnému, fungujícímu a bezproblémovému chodu interní logistiku. Jenže i logistika je něco, co se neustále posouvá, vyvíjí, co se modernizuje. Pokud chcete být stále moderním podnikem, měli byste interní logistiku trochu vylepšit. Pomoct vám s tím mohou chytré triky, díky kterým budete mít nejen skvěle proškolené zaměstnance, ale také díky nim budete vědět o všech logistických tocích. Ať pracovníci podstoupí tréninkový program Školit zaměstnance je ze zákona povinné, ale takové školení se týká především bezpečnosti práce na pracovišti a případně požární ochrany. Další školení jsou už na samotných zaměstnavatelích. Zatímco někteří nechtějí utrácet za tréninkové programy, jiní jsou tréninkovým programům naprosto otevření. A právě ti druzí dělají dobře. Pracovníci logistiky se musí řádně proškolit a trénovat, aby zjistili, jak práci v logistice dělat rychleji, efektivněji a jak se zbytečně nezdržovat. V rámci tréninkových programů, které se konají pro pracovníky logistiky, se zaměstnanci seznámí nejen se základními kroky (jako je například vyskladnění do výroby), ale také dojde k rozšíření jejich znalostí v reálném provozu. Rozšíření jejich znalostí je nezbytné pro podnik, jelikož systémy (i ty logistické) se neustále vyvíjí a rozvíjí. Používejte logistické pomůcky Jak již bylo zmíněno, i logistika se neustále posouvá a jde kupředu. To znamená, že je třeba jít s ní stejným krokem, pakliže chcete uspět. Využívejte proto logistické pomůcky, kterých je nyní k dispozici celá řada. Takovou logistickou pomůckou je například logistická kalkulačka, která pomůže při chápání logistických nákladů. Pomocníkem bude i logistické pravítko, které je praktickým nástrojem, jenž pomáhá snadno identifikovat omezení nového produktu. Dále klasika jako přepravní vozíky, palety a jiné manipulační techniky. Vizualizační nástroje jsou také skvělým pomocníkem v každé interní logistice. Takzvaná vizualizace je velice jednoduchá, leč velmi účinná. Stejně tak je efektivním pomocníkem automatizace, která by měla vstoupit do každého moderního podniku. Automatické systémy dokážou usnadnit práci, také ji dokážou zrychlit, což se projeví na rychlém fungování podniku.
Chytré triky, které využijete v interní logistice
Co je to galvanické cínování

Co je to galvanické cínování

Aby materiály a výrobky nějakou dobu vydržely v jako novém stavu, je velice důležité, aby došlo k povrchové úpravě. V mnohých podnicích tak výrobky nebo produkty prochází galvanickým cínováním, což je jeden typ galvanického pokovování, čímž se rozumí proces, během kterého se ionty kovu v roztoku pohybují v elektrickém poli, a to tak, aby se vytvořil jakýsi povlak na elektrodě. Díky galvanickému pokovování dojde k vytvoření ochranné vrstvy na materiálu, zboží nebo produktu, která ochrání daný produkt před otěrem, obrusem, také proti korozi nebo podobným stavům. Proč se pokovuje cínováním? Jak jsme zmínili, galvanické cínování je jen jeden druh galvanického pokovování. Hojně se používá galvanické zinkování nebo galvanické niklování, kdy se využívá logicky zinek a nikl. Při galvanickém cínování se využívá cín, a to především proto, že má opravdu skvělé korozní vlastnosti. Dokáže tedy efektivně ochránit jakýkoli pokovovaný povrch před korozí, což je velice častý problém napadající kovy. Dalším důvodem, proč se využívá především kov k takzvanému pokovování, je vrstva, která vznikne. Je totiž opravdu, tažná, bezporézní, a to jak na dílech železa, tak na mědi nebo slitinách mědi, jako je mosaz nebo bronz. Kromě toho jsou povlaky cínu dobře přijatelné, nemají toxický povrch, tudíž jsou víc než vhodné pro kontakt s potravinami. Navíc cín jako takový je dobře vodivý, případně zlepšuje vodivost pokovených dílů. Cín taktéž splňuje platné normy, na základě kterých je nanášen. Je však vhodné jednotlivé díly před případným pokovením mechanicky předupravit, a to třeba leštěním. Galvanické cínování v praxi Pokud je na dílech provedené galvanické cínování, dochází k vyloučení vysoce lesklé vrstvy cínu na dílech železa, mědí nebo na zmiňovaných slitinách mědi, jako je bronz nebo mosaz. Po galvanickém cínování jsou díly najednou odolné před častou korozí, také jsou dobře pájitelné, jelikož galvanické cínování zlepšuje jejich pájitelnost, také jsou dobře elektricky vodivé. Po provedení galvanického cínování jsou nanesené vrstvy cínu hygienicky nezávadné, což je jejich hlavní přednost. I proto se využívají v potravinářském průmyslu. Jak již bylo zmíněno, díky své nezávadnosti mohou přijít do kontaktu s potravinami. Další typy povrchových úprav Galvanické cínování samozřejmě není jediným typem povrchových úprav. Úvodem se zmínilo galvanické zinkování, což je především korozní ochrana materiálu. Zinková vrstva se pro zvýšení své odolnosti pasivuje modrou nebo žlutou pasivací. Pak se také materiál ochraňuje nejen před korozí, ale také dalšími jevy galvanickým niklováním, při čemž se využívá nikl. Při galvanickém niklování dochází ke vzniku velice lesklé a tvrdé vrstvy, jež jsou vysoce odolné jak před korozí, tak před mechanickým opotřebením.
Co je to galvanické cínování
Co je to galvanické niklování

Co je to galvanické niklování

Jednotlivé díly, aby byly odolné a ochráněné před korozí, poškrábáním nebo jakýmikoli dalšími vlivy, musí projít takzvaným galvanickým pokovováním, během kterého vznikne na jednotlivých dílech jakási ochranná vrstva, která právě odolává zmiňované korozi nebo mechanickému opotřebení. Galvanické pokovování se dělí na několik tipů, a sice na galvanické niklování, na galvanické cínování nebo na galvanické zinkování. Pojďme si představit především galvanické niklování, které patří k velice uplatňovaným a využívaným procesům. Galvanickým niklováním se rozumí elektrolytické niklování, které patří k dekorativním povlakům, a to především díky svému lesklému povrchu. Má širokou škálu uplatnění, ale poskytuje samozřejmě i antikorozní ochranu. Galvanické niklování probíhá buď s pololesklým niklem, nebo s lesklým niklem. Pololeský nikl Pokud budeme mluvit o galvanickém pokovování, při kterém se využívá pololesklý nikl, čili pokud budeme mluvit o galvanickém pololesklém niklování, budeme mluvit o jednom ze základních elektrochemických procesů pokovování, díky kterému dojde ke zvýšení korozní odolnosti vyloučeného povlaku. Galvanické pololesklé niklování se využívá na různé podkladové materiály, a to například na ocel, mosaz nebo například měď. Po provedení procesu vznikne na daném materiálu, respektive dílu vyrovnaný a tažný povlak, který dokáže skvěle odolat korozi. Lesklý nikl V případě galvanického lesklého niklování dochází k takzvané niklovací lázni, která je určená především pro vylučování vysoce lesklých a vyrovnaných niklových povlaků. Lázeň se pyšní opravdu velmi dobrou hloubkovou účinností, během které se vyloučí povlaky velmi lesklé, vyrovnané a v tenké vrstvě. Pokud dojde k vyloučení niklových povlaků z této lázně, pak povlaky mají velice nízké vnitřní pnutí a velmi dobrou chromovatelnost. Navíc se povlaky pyšní velice dobrou adhezi k podkladu a jsou vhodné také pro vytvoření vrchní niklové vrstvy při duplexním niklování. Další typy povrchových úprav dílů Jak již bylo zmíněno, galvanické niklování je jenom jeden ze způsobů povrchové úpravy materiálů, které vedou k větší odolnosti a ochraně před korozí či mechanickým opotřebením. K dalším typům povrchových úprav kovů patří galvanické zinkování, které se vyznačuje opravdu kvalitní korozní ochranou. Také dochází ke galvanickému cínování, které je nejen korozně odolné, ale především hygienicky nezávadné. Jelikož jsou díly, materiály nebo výrobky, které prošly galvanickým cínováním, hygienicky nezávadné, využívají se především v potravinářském průmysl, jelikož mohou přijít do styku s potravinami. Poté dochází také k černění, což je jakási dekorační povrchová úprava využívaná především na loveckých zbraních nebo na optických součástkách.
Co je to galvanické niklování
Co je to galvanické zinkování

Co je to galvanické zinkování

Ve světě strojírenství se můžete setkat s různými jevy a procesy. Galvanické zinkování ostatně patří k těmto procesům. Pokud jste o galvanickém zinkování doposud neslyšeli, pojďme si zajímavý proces představit a dozvědět se tak něco nového, co v životě určitě bude trochu užitečné. Především si zmiňme hlavní rozdíly galvanického a žárového zinkování, což jsou dva odlišné pojmy, které se však velice často pletou. Co je to galvanické zinkování? Pokud hovoříme o galvanickém zinkování, hovoříme o elektrolytickém ději, během kterého se na elektrovodivé materiály (což jsou ve většině případů železné díly jinak zvané také katody) elektromechanicky vyloučí zinkový povlak, a to tak, že se zinek na nich rozpustí (zinek je v tomto případě jinak zvaný anoda). Galvanické zinkování je zcela jiná technologie v porovnání s žárovým zinkováním, má zcela jiné výstupné vlastnosti. Zatímco žárové zinkování, se kterým se galvanické zinkování často plete, je vhodnější na rozměrově velké konstrukce, galvanické zinkování je vhodné na technické a konstrukčně náročnější díly. Galvanickému zinkování se jinak také říká elektrolytické zinkování, jak již bylo zmíněno, i tímto názvem se tento typ zinkování liší od žárového zinkování. Pozinkování může být tedy dvojího typu. Jak galvanické zinkování probíhá? Galvanické zinkování probíhá ve vícero fázích. Na začátku se začíná velice podobně jako u žárového zinkování. Ocelový povrch se očistí od rzi, poté se okují, odmastí a následovně také odmoří. Poté se zboží zavěsí do vodního roztoku, který tvoří zinečnatá sůl. Poté dojde k zapojení katody ke zdroji stejnosměrného proudu a následně se anoda zapojí do desky z čistého zinku. Ve chvíli, kdy dojde k zapojení proudu, začne probíhat takzvaný elektrolytický děj, během kterého se zinek začne z anody rozpouštět a plavat ve vodě. Tím pádem dojde k vyloučení na povrchu materiálu. Přednosti galvanického zinkování K hlavním přednostem galvanického zinkování patří především to, že je to skvělá ochrana proti mechanickému poškození. Je to zároveň také efektivní elektromechanická ochrana a poskytuje dobrou odolnost proti abrazi. Galvanické zinkování je taktéž vhodné k aplikaci různých druhů barev, což je také další přednost. Díky zmíněným přednostem se ukazují hlavní rozdíly mezi žárovým a také galvanickým zinkováním. Zatímco galvanické zinkování je především o estetickém pohledu, není to jen ochrana před rzí, žárové zinkování je především skvělá povrchová úprava pro venkovní použití. Při galvanickém zinkování dochází k vytvoření jemnozrnné struktury, jejichž běžná vrstva je kolem šedesáti mikronů. Dá se však udělat vrstva i menší, a to zhruba dvacet mikronů. Pokud však potřebujete pozinkovat na tloušťku nižší než patnáct mikronů, raději byste měli svolit k žárovému zinkování.
Co je to galvanické zinkování
Kde se využívají kovové palety

Kde se využívají kovové palety

Ve strojírenství se můžete setkat s celou řadou zajímavých materiálů a prvků, které se následovně různě využívají a zpracovávají. Setkat se můžete například s kovovými paletami, které jsou velice pevným, odolným a zároveň také velice stabilním materiálem, který je vhodný jak pro přepravu, tak manipulaci s díly. Mnohé firmy je vřele doporučují, pakliže potřebujete s díly manipulovat nebo díly přepravovat, jsou opravdu efektivní, zefektivní dokonce i skladování věcí. Co to jsou kovové palety? Z logiky věci vyplývá, že kovové palety jsou palety vyrobené z kovu čili z vysoce odolného a pevného materiálu. Mnohdy se setkáte s takzvaným ohradovými paletami, kdy jedna stěna nebo alespoň její část je sklopená, a to z důvodu lepší dostupnosti. Kovové palety a jejich výhody Kovové palety se hojně využívají především z důvodu jejich výhod. Už byla zmíněna jejich skvělá pevnost a také dokonalá odolnost konstrukce. Nezmínili jsme však dlouhou životnost kovových palet nebo snadnou manipulaci s nimi. Kovové palety také mají vysokou nosnost nebo případně dobrou stohovatelnost. Jak již bylo zmíněno, jsou vhodné hlavně pro pro přepravu a uskladnění věcí, respektive skladování věcí. Kde se kovové palety využívají, jaké je jejich využití? Kovové palety mají vícero využití. Jsou určené především do provozů, kde jsou kladeny opravdu velké nároky na odolnost a i výdrž palet. Jelikož jsou kovové palety odolné a pevné, jsou tedy ideálním materiálem do provozu. V provozu se využívají především ke zmiňované manipulaci se zbožím a různými výrobky nebo materiálem. S kovovými paletami se však hojně setkáte také v automobilovém průmyslu, kde se využívají hlavně pro převoz nejrůznějších dílů, k nimž patří třeba karoserie, podvozky nebo interiérové či exteriérové díly vozidel. Proto se jim často říká také automotive palety. Využívány jsou také v logistice hned několika odvětví, k nimž patří textilní průmysl, sklářský průmysl, také se hojně využívají ve slévárenství, ve stavebnictví nebo v potravinářském průmyslu, případně v zemědělství nebo v podobných odvětvích české či zahraniční ekonomiky. Kupodivu se mohou kovové prvky využít i v domácím prostředí. Abychom byli konkrétní, využívají se především pro uskladnění věcí v garáži nebo třeba ke skladování věcí v dílně či při přepravě věcí vozidlem. Kovové palety a jejich druhy Jelikož jsou kovové palety hojně využívané, vyplatí se znát i jejich druhy. Na trhu totiž bývají k dostání v nejrůznějších provedeních. Dnes se dokonce dají navrhnout i na míru podle zákazníkových potřeb. Obecně se však setkáme s paletami s označením VW 111, které mají poměrně vysokou nosnost, a s velkými či malými paletami s nižší nosností zhruba do jedné tuny, které jsou k dostání v mnoha rozměrech. Menší mají nosnost samozřejmě nižší, a to kolem čtyřiceti kilogramů.
Kde se využívají kovové palety
Kde se využívají manipulační vozíky

Kde se využívají manipulační vozíky

Pokud pracujete ve skladu, pravděpodobně dnes a denně přicházíte do kontaktu s manipulačními vozíky. S jejich pomocí dochází k rychlému přemísťování zboží či materiálu. Abyste s takovými stroji mohli pracovat, je důležité dodržovat bezpečnostní opatření vyplývající z BOZP. Samozřejmě sklady nejsou jediné prostory, kde se pracuje s manipulačními vozíky. Prozraďme si další místa, kde se s těmito praktickými pomocníky pracuje, kde se využívají. Úvodem je třeba specifikovat, co je to manipulační vozík. Jedná se o mobilní stroj, který, jak jsme zmínili, se využívají především k přemísťování zboží nebo materiálů. Pod slovním spojením “manipulační vozík” bychom našli rovnou několik strojů, a to například vysokozdvižné vozíky, kterým se také jinak říká ještěrky nebo zdvižky, dále také elektricky poháněné nízkozdvižné vozíky a samozřejmě také zařízení, které je určené pro překládání kontejnerů. Kde se využívají manipulační vozíky? Kromě skladových prostor se využívají především v logistice firem, kde dochází k expedici produktů. Velmi často a manipulační vozíky využívají také ve stavebnictví, kde jsou to jediné, co unese těžký stavební materiál. A samozřejmě nesmíme opomenout lesnictví, kde taktéž dochází k využívání těchto pomocníků. Obecně lze říct, že se manipulační vozíky využívají kdekoli, kde je nutná vertikální manipulace s materiálem nebo zbožím. Může to být potravinářský průmysl, kde ve skladech, ale i prodejnách jsou vozíky základem. I pro eshopy jsou užitečným nástrojem a každodenním pomocníkem v logistickém skladu. Jak vypadají manipulační vozíky? Manipulační vozíky jsou nejčastěji koncipovány jako kolové. Nejdůležitější částí je vždy zdvihací jednotka, která se skládá ze zdvihacího rámu a také z nosičů vidlí. Samozřejmě je to jen obecný popis, každý vozík je trochu jiný. Existují i jiné než vidlicové nabírací prostředky, a to například vozíky, jejichž dvojice vidlí je nahrazená čepem pro manipulaci se svitky plechů nebo nahrazená ramenem s hákem pro manipulaci s břemeny. Vozíky mají různá provedení Jak již bylo zmíněno, vozíků je dnes celá řada. Existují vysokozdvižné vozíky, také zmiňované nízkozdvižné vozíky nebo zařízená, které překládá kontejnery. Pak bychom také našli zvláštní provedení vozíky, kam spadají: Terénní vozíky Vozíky s výsuvnými vidlemi Retraky Co se týče terénních vozíků, ty jsou určené především do špatně průchodného terénu. Tento typ vozíků je zajištěn zvýšeným rámem, také nízkotlakovými pneumatikami a velice robustní konstrukcí podvozku. Jelikož se musí potýkat s většinou špatně průchodným terénem, mají terénní vozíky i výkonnou motorizaci. Terénní vozíky se většinou využívají především v lesnictví nebo ve dřevozpracujícím průmyslu. Také ve stavebnictví. Existují taktéž zmiňované vozíky s výsuvnými vidlemi, které se užívají hlavně ve stísněných prostorách. V případě těchto vozíků se rám s nosičem vidlí vysune vpřed, nabere se břemeno a následně ho uloží na rám. Retraky jsou vozíky vysokozdvižné, u nichž obsluha sedí bokem ke směru jízdy, což je praktické proto, že obsluha má lepší výhled hlavně při couvání.
Kde se využívají manipulační vozíky
Kovové palety najdou využití v mnoha odvětvích

Kovové palety najdou využití v mnoha odvětvích

Při skladování materiálu nebo při jeho manipulaci se ocení mít řadu pomocníků. Těmito pomocníky máme na mysli především kovové palety, které jsou nejen pevným, ale zároveň také odolným a stabilním obalem, který je určen pro přepravu a dále tak pro manipulaci nejen s materiálem, ale tak s díly, součástkami, zbožím či dalším. Kovové palety tak jsou efektivním pomocníkem nejen ve skladech, ale také v expedici nebo v dílnách či truhlárnách. Kovové palety se dnes využívají v celé spoustě odvětví. Tomu se nemůžeme divit, vždyť se pyšní celou řadou výhod. Jak již bylo zmíněno, jsou ideální pro přepravu věcí, stejně tak na uskladnění věcí. Jejich další výhodou je dlouhá životnost a pevnost odolné konstrukce. S kovovými paletami se velice snadno manipuluje, jejich nosnost je poměrně vysoká. Kovové palety bývají velice často ohradové Pokud mluvíme o kovových paletách, mluvíme o paletách, které jsou vyrobené z kovu čili z vysoce odolného a taktéž pevného materiálu. Ve většině případů se setkáte s takzvanými ohradovými paletami. Ohradové palety mají zpravidla vyšší jednu stěnu, ta bývá sklopná. Do kovových palet se tak rázem snadněji dostanete. V současné době se kovové palety využívají především v provozech, kde jsou kladeny vysoké nároky na odolnost a taktéž pevnost palet. Při přesunu, přepravě nebo manipulaci se zbožím musí být na palety stoprocentní spolehnutí. Využití najdou například v automobilovém průmyslu Obecně lze říct, že využití najdou kovové palety například v automobilovém průmyslu, kde se využívají především k přesunu jednotlivých dílů, jako jsou karoserie, také exteriérové díly a kromě toho také podvozky nebo interiérové díly. Využití najdou kovové palety i ve stavebnictví, kde jsou používány pro převoz stavebního materiálu, a také ve slévárenství. Kovové palety najdou využití taktéž v zemědělském průmyslu, ve sklářském průmyslu nebo v textilním odvětví. Taktéž je lze využívat v potravinářském průmyslu nebo si je každý člověk může přinést do garáže pro uskladnění věcí. Někdy je nutné si nechat vyrobit speciální kovové palety na míru pro konkrétní využití.
Kovové palety najdou využití v mnoha odvětvích