Loading page...
News
Massag a. s.Massag a. s.

News

Pozvánka na konání řádné valné hromady

Pozvánka na konání řádné valné hromady

Pozvánka na konání řádné valné hromady    Na základě usnesení představenstva akciové společnosti MASSAG, a. s. svolává představenstvo společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti MASSAG, a. s., se sídlem: Bílovec, Opavská 272/2, PSČ 743 01, okres Nový Jičín, IČ: 00010367, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 117 (dále též jen „společnost“)
Pozvánka na konání řádné valné hromady
Rozvoj kompetencí zaměstnanců ve firmě Massag, a. s.

Rozvoj kompetencí zaměstnanců ve firmě Massag, a. s.

  Projekt je zaměřen na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků společnosti Massag, a. s., se zaměřením na osoby ve věku 54 +. Projekt se zaměřuje na proškolení vybraných pracovníků (z toho112 účastníků projektu) v několika vybraných oblastech vzdělávání. Tento projekt navazuje na dříve realizované aktivity v oblastirozvoje lidských zdrojů a je v souladu s rozvojovou koncepcí společnosti.   Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0./0.0/19_09/0011936 Termín realizace projektu: 1.2.2020 - 31.1.2022        
Rozvoj kompetencí zaměstnanců ve firmě Massag, a. s.