Loading page...
News
Massag a. s. Massag a. s.

News

Rozvoj kompetencí zaměstnanců ve firmě Massag, a. s.

 

Projekt je zaměřen na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků společnosti

Massag, a. s., se zaměřením na osoby ve věku 54 +. Projekt se zaměřuje na proškolení vybraných pracovníků (z toho

112 účastníků projektu) v několika vybraných oblastech vzdělávání. Tento projekt navazuje na dříve realizované aktivity v oblasti

rozvoje lidských zdrojů a je v souladu s rozvojovou koncepcí společnosti.

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0./0.0/19_09/0011936

Termín realizace projektu: 1.2.2020 - 31.1.2022

  

 

 

BACK_TO_ARTICLES
DO_YOU_LIKE