Načítání obsahu...
Blog
Massag a. s. Massag a. s.

Blog

Co je to galvanické niklování

Jednotlivé díly, aby byly odolné a ochráněné před korozí, poškrábáním nebo jakýmikoli dalšími vlivy, musí projít takzvaným galvanickým pokovováním, během kterého vznikne na jednotlivých dílech jakási ochranná vrstva, která právě odolává zmiňované korozi nebo mechanickému opotřebení. Galvanické pokovování se dělí na několik tipů, a sice na galvanické niklování, na galvanické cínování nebo na galvanické zinkování. Pojďme si představit především galvanické niklování, které patří k velice uplatňovaným a využívaným procesům.

Galvanickým niklováním se rozumí elektrolytické niklování, které patří k dekorativním povlakům, a to především díky svému lesklému povrchu. Má širokou škálu uplatnění, ale poskytuje samozřejmě i antikorozní ochranu.

Galvanické niklování probíhá buď s pololesklým niklem, nebo s lesklým niklem.

Pololeský nikl

Pokud budeme mluvit o galvanickém pokovování, při kterém se využívá pololesklý nikl, čili pokud budeme mluvit o galvanickém pololesklém niklování, budeme mluvit o jednom ze základních elektrochemických procesů pokovování, díky kterému dojde ke zvýšení korozní odolnosti vyloučeného povlaku.

Galvanické pololesklé niklování se využívá na různé podkladové materiály, a to například na ocel, mosaz nebo například měď. Po provedení procesu vznikne na daném materiálu, respektive dílu vyrovnaný a tažný povlak, který dokáže skvěle odolat korozi.

Lesklý nikl

V případě galvanického lesklého niklování dochází k takzvané niklovací lázni, která je určená především pro vylučování vysoce lesklých a vyrovnaných niklových povlaků. Lázeň se pyšní opravdu velmi dobrou hloubkovou účinností, během které se vyloučí povlaky velmi lesklé, vyrovnané a v tenké vrstvě.

Pokud dojde k vyloučení niklových povlaků z této lázně, pak povlaky mají velice nízké vnitřní pnutí a velmi dobrou chromovatelnost. Navíc se povlaky pyšní velice dobrou adhezi k podkladu a jsou vhodné také pro vytvoření vrchní niklové vrstvy při duplexním niklování.

Další typy povrchových úprav dílů

Jak již bylo zmíněno, galvanické niklování je jenom jeden ze způsobů povrchové úpravy materiálů, které vedou k větší odolnosti a ochraně před korozí či mechanickým opotřebením. K dalším typům povrchových úprav kovů patří galvanické zinkování, které se vyznačuje opravdu kvalitní korozní ochranou. Také dochází ke galvanickému cínování, které je nejen korozně odolné, ale především hygienicky nezávadné. Jelikož jsou díly, materiály nebo výrobky, které prošly galvanickým cínováním, hygienicky nezávadné, využívají se především v potravinářském průmysl, jelikož mohou přijít do styku s potravinami.

Poté dochází také k černění, což je jakási dekorační povrchová úprava využívaná především na loveckých zbraních nebo na optických součástkách.

Zpět na články
Líbil se Vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli!  
Chytré triky, které využijete v interní logistice

Chytré triky, které využijete v interní logistice

Každý výrobní podnik potřebuje ke svému správnému, fungujícímu a bezproblémovému chodu interní logistiku. Jenže i logistika je něco, co se neustále posouvá, vyvíjí, co se modernizuje. Pokud chcete být stále moderním podnikem, měli byste interní logistiku trochu vylepšit. Pomoct vám s tím mohou chytré triky, díky kterým budete mít nejen skvěle proškolené zaměstnance, ale také díky nim budete vědět o všech logistických tocích.

Ať pracovníci podstoupí tréninkový program

Školit zaměstnance je ze zákona povinné, ale takové školení se týká především bezpečnosti práce na pracovišti a případně požární ochrany. Další školení jsou už na samotných zaměstnavatelích. Zatímco někteří nechtějí utrácet za tréninkové programy, jiní jsou tréninkovým programům naprosto otevření. A právě ti druzí dělají dobře. Pracovníci logistiky se musí řádně proškolit a trénovat, aby zjistili, jak práci v logistice dělat rychleji, efektivněji a jak se zbytečně nezdržovat.

V rámci tréninkových programů, které se konají pro pracovníky logistiky, se zaměstnanci seznámí nejen se základními kroky (jako je například vyskladnění do výroby), ale také dojde k rozšíření jejich znalostí v reálném provozu. Rozšíření jejich znalostí je nezbytné pro podnik, jelikož systémy (i ty logistické) se neustále vyvíjí a rozvíjí.

Používejte logistické pomůcky

Jak již bylo zmíněno, i logistika se neustále posouvá a jde kupředu. To znamená, že je třeba jít s ní stejným krokem, pakliže chcete uspět. Využívejte proto logistické pomůcky, kterých je nyní k dispozici celá řada. Takovou logistickou pomůckou je například logistická kalkulačka, která pomůže při chápání logistických nákladů. Pomocníkem bude i logistické pravítko, které je praktickým nástrojem, jenž pomáhá snadno identifikovat omezení nového produktu. Dále klasika jako přepravní vozíky, palety a jiné manipulační techniky.

Vizualizační nástroje jsou také skvělým pomocníkem v každé interní logistice. Takzvaná vizualizace je velice jednoduchá, leč velmi účinná. Stejně tak je efektivním pomocníkem automatizace, která by měla vstoupit do každého moderního podniku. Automatické systémy dokážou usnadnit práci, také ji dokážou zrychlit, což se projeví na rychlém fungování podniku.

Odborné vzdělávání zaměstnanců MASSAG, a.s.
Co je to galvanické cínování

Co je to galvanické cínování

Aby materiály a výrobky nějakou dobu vydržely v jako novém stavu, je velice důležité, aby došlo k povrchové úpravě. V mnohých podnicích tak výrobky nebo produkty prochází galvanickým cínováním, což je jeden typ galvanického pokovování, čímž se rozumí proces, během kterého se ionty kovu v roztoku pohybují v elektrickém poli, a to tak, aby se vytvořil jakýsi povlak na elektrodě. Díky galvanickému pokovování dojde k vytvoření ochranné vrstvy na materiálu, zboží nebo produktu, která ochrání daný produkt před otěrem, obrusem, také proti korozi nebo podobným stavům.

Proč se pokovuje cínováním?

Jak jsme zmínili, galvanické cínování je jen jeden druh galvanického pokovování. Hojně se používá galvanické zinkování nebo galvanické niklování, kdy se využívá logicky zinek a nikl. Při galvanickém cínování se využívá cín, a to především proto, že má opravdu skvělé korozní vlastnosti. Dokáže tedy efektivně ochránit jakýkoli pokovovaný povrch před korozí, což je velice častý problém napadající kovy.

Dalším důvodem, proč se využívá především kov k takzvanému pokovování, je vrstva, která vznikne. Je totiž opravdu lesklá, tažná, bezporézní, a to jak na dílech železa, tak na mědi nebo slitinách mědi, jako je mosaz nebo bronz.

Kromě toho jsou povlaky cínu dobře přijatelné, nemají toxický povrch, tudíž jsou víc než vhodné pro kontakt s potravinami. Navíc cín jako takový je dobře vodivý, případně zlepšuje vodivost pokovených dílů.

Cín taktéž splňuje platné normy, na základě kterých je nanášen. Je však vhodné jednotlivé díly před případným pokovením mechanicky předupravit, a to třeba leštěním.

Galvanické cínování v praxi

Pokud je na dílech provedené galvanické cínování, dochází k vyloučení vysoce lesklé vrstvy cínu na dílech železa, mědí nebo na zmiňovaných slitinách mědi, jako je bronz nebo mosaz. Po galvanickém cínování jsou díly najednou odolné před častou korozí, také jsou dobře pájitelné, jelikož galvanické cínování zlepšuje jejich pájitelnost, také jsou dobře elektricky vodivé.

Po provedení galvanického cínování jsou nanesené vrstvy cínu hygienicky nezávadné, což je jejich hlavní přednost. I proto se využívají v potravinářském průmyslu. Jak již bylo zmíněno, díky své nezávadnosti mohou přijít do kontaktu s potravinami.

Další typy povrchových úprav

Galvanické cínování samozřejmě není jediným typem povrchových úprav. Úvodem se zmínilo galvanické zinkování, což je především korozní ochrana materiálu. Zinková vrstva se pro zvýšení své odolnosti pasivuje modrou nebo žlutou pasivací.

Pak se také materiál ochraňuje nejen před korozí, ale také dalšími jevy galvanickým niklováním, při čemž se využívá nikl. Při galvanickém niklování dochází ke vzniku velice lesklé a tvrdé vrstvy, jež jsou vysoce odolné jak před korozí, tak před mechanickým opotřebením.

Odborné vzdělávání zaměstnanců MASSAG, a.s.