Načítání obsahu...
Blog
Massag a. s. Massag a. s.

Blog

Co je to galvanické zinkování

Ve světě strojírenství se můžete setkat s různými jevy a procesy. Galvanické zinkování ostatně patří k těmto procesům. Pokud jste o galvanickém zinkování doposud neslyšeli, pojďme si zajímavý proces představit a dozvědět se tak něco nového, co v životě určitě bude trochu užitečné. Především si zmiňme hlavní rozdíly galvanického a žárového zinkování, což jsou dva odlišné pojmy, které se však velice často pletou.

Co je to galvanické zinkování?

Pokud hovoříme o galvanickém zinkování, hovoříme o elektrolytickém ději, během kterého se na elektrovodivé materiály (což jsou ve většině případů železné díly jinak zvané také katody) elektromechanicky vyloučí zinkový povlak, a to tak, že se zinek na nich rozpustí (zinek je v tomto případě jinak zvaný anoda).

Galvanické zinkování je zcela jiná technologie v porovnání s žárovým zinkováním, má zcela jiné výstupné vlastnosti. Zatímco žárové zinkování, se kterým se galvanické zinkování často plete, je vhodnější na rozměrově velké konstrukce, galvanické zinkování je vhodné na technické a konstrukčně náročnější díly.

Galvanickému zinkování se jinak také říká elektrolytické zinkování, jak již bylo zmíněno, i tímto názvem se tento typ zinkování liší od žárového zinkování. Pozinkování může být tedy dvojího typu.

Jak galvanické zinkování probíhá?

Galvanické zinkování probíhá ve vícero fázích. Na začátku se začíná velice podobně jako u žárového zinkování. Ocelový povrch se očistí od rzi, poté se okují, odmastí a následovně také odmoří. Poté se zboží zavěsí do vodního roztoku, který tvoří zinečnatá sůl. Poté dojde k zapojení katody ke zdroji stejnosměrného proudu a následně se anoda zapojí do desky z čistého zinku. Ve chvíli, kdy dojde k zapojení proudu, začne probíhat takzvaný elektrolytický děj, během kterého se zinek začne z anody rozpouštět a plavat ve vodě. Tím pádem dojde k vyloučení na povrchu materiálu.

Přednosti galvanického zinkování

K hlavním přednostem galvanického zinkování patří především to, že je to skvělá ochrana proti mechanickému poškození. Je to zároveň také efektivní elektromechanická ochrana a poskytuje dobrou odolnost proti abrazi. Galvanické zinkování je taktéž vhodné k aplikaci různých druhů barev, což je také další přednost.

Díky zmíněným přednostem se ukazují hlavní rozdíly mezi žárovým a také galvanickým zinkováním. Zatímco galvanické zinkování je především o estetickém pohledu, není to jen ochrana před rzí, žárové zinkování je především skvělá povrchová úprava pro venkovní použití.

Při galvanickém zinkování dochází k vytvoření jemnozrnné struktury, jejichž běžná vrstva je kolem šedesáti mikronů. Dá se však udělat vrstva i menší, a to zhruba dvacet mikronů. Pokud však potřebujete pozinkovat na tloušťku nižší než patnáct mikronů, raději byste měli svolit k žárovému zinkování.

Zpět na články
Líbil se Vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli!  
Chytré triky, které využijete v interní logistice

Chytré triky, které využijete v interní logistice

Každý výrobní podnik potřebuje ke svému správnému, fungujícímu a bezproblémovému chodu interní logistiku. Jenže i logistika je něco, co se neustále posouvá, vyvíjí, co se modernizuje. Pokud chcete být stále moderním podnikem, měli byste interní logistiku trochu vylepšit. Pomoct vám s tím mohou chytré triky, díky kterým budete mít nejen skvěle proškolené zaměstnance, ale také díky nim budete vědět o všech logistických tocích.

Ať pracovníci podstoupí tréninkový program

Školit zaměstnance je ze zákona povinné, ale takové školení se týká především bezpečnosti práce na pracovišti a případně požární ochrany. Další školení jsou už na samotných zaměstnavatelích. Zatímco někteří nechtějí utrácet za tréninkové programy, jiní jsou tréninkovým programům naprosto otevření. A právě ti druzí dělají dobře. Pracovníci logistiky se musí řádně proškolit a trénovat, aby zjistili, jak práci v logistice dělat rychleji, efektivněji a jak se zbytečně nezdržovat.

V rámci tréninkových programů, které se konají pro pracovníky logistiky, se zaměstnanci seznámí nejen se základními kroky (jako je například vyskladnění do výroby), ale také dojde k rozšíření jejich znalostí v reálném provozu. Rozšíření jejich znalostí je nezbytné pro podnik, jelikož systémy (i ty logistické) se neustále vyvíjí a rozvíjí.

Používejte logistické pomůcky

Jak již bylo zmíněno, i logistika se neustále posouvá a jde kupředu. To znamená, že je třeba jít s ní stejným krokem, pakliže chcete uspět. Využívejte proto logistické pomůcky, kterých je nyní k dispozici celá řada. Takovou logistickou pomůckou je například logistická kalkulačka, která pomůže při chápání logistických nákladů. Pomocníkem bude i logistické pravítko, které je praktickým nástrojem, jenž pomáhá snadno identifikovat omezení nového produktu. Dále klasika jako přepravní vozíky, palety a jiné manipulační techniky.

Vizualizační nástroje jsou také skvělým pomocníkem v každé interní logistice. Takzvaná vizualizace je velice jednoduchá, leč velmi účinná. Stejně tak je efektivním pomocníkem automatizace, která by měla vstoupit do každého moderního podniku. Automatické systémy dokážou usnadnit práci, také ji dokážou zrychlit, což se projeví na rychlém fungování podniku.

Odborné vzdělávání zaměstnanců MASSAG, a.s.
Co je to galvanické cínování

Co je to galvanické cínování

Aby materiály a výrobky nějakou dobu vydržely v jako novém stavu, je velice důležité, aby došlo k povrchové úpravě. V mnohých podnicích tak výrobky nebo produkty prochází galvanickým cínováním, což je jeden typ galvanického pokovování, čímž se rozumí proces, během kterého se ionty kovu v roztoku pohybují v elektrickém poli, a to tak, aby se vytvořil jakýsi povlak na elektrodě. Díky galvanickému pokovování dojde k vytvoření ochranné vrstvy na materiálu, zboží nebo produktu, která ochrání daný produkt před otěrem, obrusem, také proti korozi nebo podobným stavům.

Proč se pokovuje cínováním?

Jak jsme zmínili, galvanické cínování je jen jeden druh galvanického pokovování. Hojně se používá galvanické zinkování nebo galvanické niklování, kdy se využívá logicky zinek a nikl. Při galvanickém cínování se využívá cín, a to především proto, že má opravdu skvělé korozní vlastnosti. Dokáže tedy efektivně ochránit jakýkoli pokovovaný povrch před korozí, což je velice častý problém napadající kovy.

Dalším důvodem, proč se využívá především kov k takzvanému pokovování, je vrstva, která vznikne. Je totiž opravdu lesklá, tažná, bezporézní, a to jak na dílech železa, tak na mědi nebo slitinách mědi, jako je mosaz nebo bronz.

Kromě toho jsou povlaky cínu dobře přijatelné, nemají toxický povrch, tudíž jsou víc než vhodné pro kontakt s potravinami. Navíc cín jako takový je dobře vodivý, případně zlepšuje vodivost pokovených dílů.

Cín taktéž splňuje platné normy, na základě kterých je nanášen. Je však vhodné jednotlivé díly před případným pokovením mechanicky předupravit, a to třeba leštěním.

Galvanické cínování v praxi

Pokud je na dílech provedené galvanické cínování, dochází k vyloučení vysoce lesklé vrstvy cínu na dílech železa, mědí nebo na zmiňovaných slitinách mědi, jako je bronz nebo mosaz. Po galvanickém cínování jsou díly najednou odolné před častou korozí, také jsou dobře pájitelné, jelikož galvanické cínování zlepšuje jejich pájitelnost, také jsou dobře elektricky vodivé.

Po provedení galvanického cínování jsou nanesené vrstvy cínu hygienicky nezávadné, což je jejich hlavní přednost. I proto se využívají v potravinářském průmyslu. Jak již bylo zmíněno, díky své nezávadnosti mohou přijít do kontaktu s potravinami.

Další typy povrchových úprav

Galvanické cínování samozřejmě není jediným typem povrchových úprav. Úvodem se zmínilo galvanické zinkování, což je především korozní ochrana materiálu. Zinková vrstva se pro zvýšení své odolnosti pasivuje modrou nebo žlutou pasivací.

Pak se také materiál ochraňuje nejen před korozí, ale také dalšími jevy galvanickým niklováním, při čemž se využívá nikl. Při galvanickém niklování dochází ke vzniku velice lesklé a tvrdé vrstvy, jež jsou vysoce odolné jak před korozí, tak před mechanickým opotřebením.

Odborné vzdělávání zaměstnanců MASSAG, a.s.