Loading page...
News
Massag a. s. Massag a. s.

News

Odborné vzdělávání zaměstnanců MASSAG, a.s.

Společnost Massag,a.s. spustila nový projekt školení na rok 2017 a 2018 z operačního programu ZAMĚSTANOST

Popis projektu:

Předložený projekt je zaměřen na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků společnosti MASSAG, a.s., se zaměřením na osoby ve věku 54+. Projekt se zaměřuje na proškolení 175 vybraných pracovníků (z toho 159 účastníků projektu) v 5 vybraných oblastech vzdělávání. Tento projekt navazuje na dříve realizované aktivity v oblasti rozvoje lidských zdrojů a je v souladu s rozvojovou koncepcí společnosti.

 

Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004879
Název projektu: Odborné vzdělávání zaměstnanců MASSAG, a.s.
Příjemce: MASSAG, a.s.
Termín realizace: 1.4. 2017 - 31.3. 2019
Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Evropského sociálního fondu (ESF).

BACK_TO_ARTICLES
DO_YOU_LIKE  
Pozvánka na konání řádné valné hromady

Pozvánka na konání řádné valné hromady

 

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti MASSAG, a.s. svolává představenstvo společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti MASSAG, a.s., se sídlem: Bílovec, Opavská 272/2, PSČ 743 01, okres Nový Jičín, IČ: 00010367, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 117 (dále též jen „společnost“)

Odborné vzdělávání zaměstnanců MASSAG, a.s.